Přemýšlíte o pořízení solární elektrárny? Poradíme vám.
Michaela Bartošová | 17. 5. 2023

Přemýšlíte o pořízení solární elektrárny? Poradíme vám.

Ceny energií sice klesají, ale na úroveň roku 2020 se už nevrátí. Cesta k nižším nákladům na energie tak vede především přes snižování spotřeby. Zajímavou možností je i výroba elektřiny s pomocí vlastní fotovoltaické elektrárny. Následující text vám problematiku fotovoltaiky trochu přiblíží a přinášíme i orientační kalkulačku nákladů na instalaci FVE a budoucích úspor.

Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Solární elektrárna se skládá z několika komponentů, jako jsou fotovoltaické panely, střídač, propojovací vodiče, ochranné prvky, baterie, případně záložní zdroj u ostrovních systémů a transformátor pro připojení do elektrifikační soustavy.

Fotovoltaické panely tvoří soustava fotovoltaických článků, což jsou v podstatě polovodičové diody, které s využitím fotoelektrického jevu mění sluneční záření, co na ně dopadá, na stejnosměrný elektrický proud. Ten je pro další využití nutné přeměnit na proud střídavý. K tomu slouží měnič či střídač (DC/AC). Převádí stejnosměrný elektrický proud na střídavý o frekvenci požadované pro zařízení v elektrickém obvodu. Ze střídače je střídavý proud veden do rozvaděče či elektrické stanice a následně ke spotřebičům. K vyrovnávání denní spotřeby a krátkodobému ukládání vyrobené elektřiny se využívají bateriové systémy. Přebytky z takzvaných mikrozdrojů je možné také prodávat do veřejné elektrifikační sítě.

Hlavní výhody fotovoltaiky

 • Snížení nákladů na energie
 • Energetická soběstačnost
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti
 • Ochrana životního prostředí

Než si solární elektrárnu pořídíte

Zjistěte spotřebu domácnosti

Nelicencované zdroje (s výkonem do 50 kWp) mají primárně pokrývat spotřebu elektřiny v odběrném místě a nejsou určeny ke komerčnímu využití přebytků a vytváření zisku z prodeje elektrické energie.

Při úvahách o vlastní fotovoltaice si nejprve ujasněte, jakou má vaše domácnost spotřebu energie a jak se během dne mění. Zamyslete se také nad tím, zda plánujete investice typu tepelného čerpadla, vyhřívaného bazénu, elektromobilu apod. Spotřeba domácnosti je důležitým parametrem, abyste si dokázali představit, jak výkonnou elektrárnu potřebujete a jakou kapacitu by měla mít baterie. Od toho se bude samozřejmě odvíjet výsledná cena celé instalace.

Posuďte současný způsob vytápění a možnosti jeho případné změny

Využití fotovoltaické elektrárny k vytápění objektu je častým důvodem pro její pořízení. Existuje několik typů vytápění domů elektřinou s napojením na fotovoltaický systém. Nejvhodnější je FVE pro nízkoenergetické domy s efektivními systémy vytápění typu elektrického podlahového topení či sálavými zdroji tepla, případně u nemovitostí s ošetřenými tepelnými ztrátami (zateplení, výměna oken) v kombinaci s tepelným čerpadlem.

POZOR: Solární elektrárna nezajistí vytápění vašeho domu „zdarma“. Počet slunečných dnů v zimě je velice nízký a vyrobená elektřina v mnoha případech nepokryje ani běžný chod domácích spotřebičů.

Přehled způsobů elektrického vytápění

Tepelné čerpadlo

 • elektřina o nízké spotřebě pohání čerpadlo, které získává teplo z okolí (vzduch, země, voda)
 • na t. č. instalované současně s FVE lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám

Elektrické podlahové vytápění

 • v současné době již není možné instalovat v novostavbách elektrické podlahové topení bez využití fotovoltaiky
 • v porovnání s elektrokotlem má nižší spotřebu a nižší pořizovací i servisní náklady než t. č.

Sálavé topné panely a infrazářiče

 • ohřívají vzduch, stěny i další předměty
 • spotřeba elektřiny je o 5–10 % vyšší než u t. č.
 • nízké pořizovací náklady
 • možnost napojení na FVE

Konvekční přímotopy

 • ohřívají pouze vzduch v prostoru
 • spotřeba o 40–50 % vyšší než u sálavých přímotopů
 • spíše doplňkové zdroje vytápění.

Elektrokotel

 • energeticky velmi náročný (o 70 % vyšší spotřeba elektřiny než t. č.)
 • u starších objektů s velkými tepelnými ztrátami vysoká náklady na provoz
 • u novostaveb lze využít pouze se současnou instalací FVE

Zvažte nejvhodnější variantu solární elektrárny

Pro volbu optimálního typu fotovoltaiky jsou určující provoz a potřeby domácnosti a samozřejmě i její finanční zázemí.

1. FVE samostatná (bez bateriového úložiště)

Nedisponuje bateriovým úložištěm, případné přebytky tedy nelze ukládat pro pozdější spotřebu a využívají se k trvalému ohřevu vody.

2. FVE s bateriovým úložištěm

Jedná se o nejrozšířenější typ solární elektrárny. Vyrobená elektřina slouží pro provoz domácích spotřebičů a přebytky se ukládají do baterie pro pozdější využití (večer a v noci).

3. FVE s wallboxem

Tato fotovoltaika se vám bude hodit, pokud vlastníte elektromobil. Její součástí je totiž wallbox, který slouží jako dobíjecí stanice právě pro elektromobily.

Zvolte spolehlivou instalační firmu

S výběrem určitě nespěchejte. Projděte si reference na internetu, zjistěte si, jaké služby firmy nabízejí, jak dlouho působí na českém trhu a jaké mají čekací lhůty. Kvalitní společnost nejen na klíč nainstaluje fotovoltaiku, ale zajistí i veškerou administrativu, žádost o dotaci, revizi zařízení i následný servis. Ověřené instalační firmy naleznete zde.

Základní informace v kostce

Návratnost solární elektrárny a záruky

Návratnost fotovoltaiky se odvíjí od výše celkové investice a také od nakládání daného odběrného místa s elektřinou. Někde jsou schopni využít až 90 procent vyrobené energie, jinde jen 70. U běžných instalací se návratnost pohybuje kolem 7 let. Při jejím výpočtu je nutné uvažovat s životností panelů, na které firmy obvykle poskytují záruku 25 až 30 let, kdy garantují, že po tuto dobu neklesne jejich výkonnost pod 80 % původního výkonu. Záruka na střídače a baterie (garance, že její kapacita neklesne pod 70 %) se běžně pohybuje v délce 10 až 12 let.

Výše dotace

Díky státním dotacím Nová zelená úsporám se návratnost investice do FVE výrazně zkracuje. Nejprve ale musíte celou částku za solární elektrárnu uhradit a přibližně do 2 měsíců po podání žádosti o proplacení vám bude část financí státem vrácena.

Hodnota dotace se odvíjí od zvoleného řešení instalace fotovoltaiky, kdy výše dotace může dosahovat až 200 tisíc korun pro jeden rodinný dům nebo až 50 % celkových přímých realizačních výdajů.

Realizace v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %, maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy v těchto krajích 220 000 Kč.

Jak velkou solární elektrárnu pořídit

Vše se odvíjí od spotřeby domácnosti, požadovaného výkonu a od možností, které vaše střecha, případně okolí domu poskytují. Pokud panely umisťujete na rovnou střechu nebo na zahradu, měly by být orientované na jižní, jihovýchodní či jihozápadní stranu pod úhlem 15°. K výrobě 1 kWp elektřiny je potřeba přibližně 7 m² panelů (při jejich plném výkonu). Jinak je to u sedlových střech, které jsou pro osazení panelů nejvhodnější. Při jejich instalaci se využívá sklon střechy, tudíž není nutná žádná přídavná konstrukce a plocha potřebná pro výrobu 1 kWp je za ideálních podmínek asi 5 m². Jednoduše řečeno, solární elektrárna o výkonu 3 kWp potřebuje plochu solárních panelů zhruba 15-17 m².

Na jakou střechu FVE umístit nelze

Solární elektrárny není vhodné pokládat na střechy z eternitu či vláknocementu. Tyto typy střech jsou náchylné k poškození a případná výměna částí krytiny je technicky náročná. Obecně platí, že u fotovoltaiky musíte počítat se zátěží 15-20 kg/m2.

Přebytky a výkup elektrické energie

Pokud předpokládáte, že případné přebytky elektřiny budete dodávat do veřejné sítě, musíte požádat distributora o připojení a také uzavřít s dodavatelem elektřiny smlouvu na výkup. Distributor vám přidělí takzvaný výrobní EAN kód a přebytky elektrické energie z vaší fotovoltaiky tak můžete na základě smlouvy prodávat libovolnému dodavateli. Mějte ovšem na paměti, že prodej přebytků elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou slouží ke snížení nákladů na spotřebovanou elektřinu a rozhodně nemá generovat zisk.

Kdo a za kolik vykupuje elektřinu

Přebytky elektřiny z fotovoltaických elektráren vykupuje řada dodavatelů, je dobré obrátit se raději na stabilní společnost.

Příklady výkupních cen:

Centropol – výkup za 3 500 Kč/MWh

Pražská plynárenská – výkup za 3 500 Kč/MWh pro vlastní zákazníky, 3 000 Kč/MWh pro ostatní

E.ON - výkup za 3 000 Kč/MWh

ČEZ – výkup je navázán na denní trh: cena za MWh snížená o 1 000 Kč