Příspěvek na bydlení vám pomůže vyřešit tíživou finanční situaci
Michaela Bartošová | 16. 1. 2023

Příspěvek na bydlení vám pomůže vyřešit tíživou finanční situaci

Příspěvek na bydlení je pomoc státu domácnostem i jednotlivcům s vysokými náklady na bydlení. Vzhledem k tíživé finanční situaci mnoha českých rodin vláda tento příspěvek upravila tak, aby o dávku na různé typy výdajů (nájem, energie, služby apod.) mohli žádat všichni, kteří mají náklady na bydlení vyšší, než je 30 procent (35 procent v Praze) jejich čistých příjmů. O příspěvek mohou zájemci žádat až tři měsíce zpětně.

V jednoduché kalkulačce, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, si můžete spočítat, zda máte na finanční pomoc nárok a v jaké výši.

Dokumenty potřebné k podání žádosti:

  • Potvrzení o výši příjmu
  • Potvrzení nákladů na služby
  • Potvrzení nákladů na energie a vyúčtování služeb a energií
  • Nájemní smlouva
  • Potvrzení o studiu, jestli že máte doma studenta nad 15 let
  • Prohlášení dalších osob, pokud s vámi vydlí další osoby starří 18 let