Kalkulace ročního vyúčtování za vytápění

Porovnejte si, kolik peněz zaplatíte za energie při použití různého způsobu vytápění.

Načítám...

Jak počítáme částku?

Za výpočtem se schovávají komplexní propočty všech klíčových údajů. Jak výpočet funguje?

1.

Nejprve vezmeme zastropovanou cenu za elektřinu a plyn v ČR a průměrné ceny.

2.

Pak dle vámi zadaných parametrů vymodelujeme spotřebu a celkovou cenu za energie.

3.

A nakonec můžeme vše přepočítat dle vámi zadané ceny.

Odhad celkových nákladů na energie je pouze modelový, počítá se zastropovanou cenou u silové elektřiny 5 000 Kč / MWh bez DPH a u dodávky zemního plynu 2 500 Kč / MWh bez DPH po celou dobu účtovaného období. Dále je počítáno s cenou tuhých paliv 1 000 Kč / MWh.

Celkové náklady zahrnují energie na vytápění, ohřev vody, spotřebu spotřebičů i fixní poplatky. Vaše skutečná spotřeba se může lišit dle poměru spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu a samozřejmě dle vaší ceny, která může být nižší než je vládou nastavený cenový strop na energie.

Centropol

Všechny výpočty připravil Centropol – jeden z největších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice.