Zastropování cen elektřiny a plynu ušetří desetitisíce
Michaela Kadlecová | 6. 10. 2022

Zastropování cen elektřiny a plynu ušetří desetitisíce

Ačkoliv mnozí dodavatelé stále zdražují, jejich zákazníci již nyní vědí, kolik za elektřinu a plyn v roce 2023 maximálně zaplatí. Vláda totiž stanovila maximální ceny elektřiny a plynu, které budou platit po celý rok.

Kalkulačka zastropování cen elektřiny a plynu

Zajímá vás, kolik budete platit za elektřinu právě vy? Pak můžete využít naši kalkulačku zastropování elektřiny a plynu, díky které zjistíte, zda s cenovým stropem ušetříte a kolik. Do kalkulačky zadáváte způsob využití elektřiny, tedy zda s ní také topíte a ohříváte vodu, nebo zda ji pouze využíváte na svícení a pro běžné elektrospotřebiče. Dále uvádíte vaši roční spotřebu v uplynulém období ve vysokém a nízkém tarifu. U plynu zadáváte účel využití, dále objem spotřeby v minulém období a cenu za 1 kilowatthodinu plynu. Po zadání hodnot se dozvíte, kolik díky zastropování cen elektřiny a plynu ušetříte a pravděpodobnou výši vašich záloh. Jde o orientační údaj, protože v něm není zohledněn stálý plat za jistič, stejně jako vliv úsporného tarifu.

Kolik ušetříte zastropováním?

4-8 otázek

Zastropováním cen energií ušetříte

363 / měsíčně
Centropol

Podklady dodala společnost Centropol, více kalkulaček naleznete na www.setricelecesko.cz.

Maximální ceny energií

Ceny elektřiny pro koncové odběratele stále rostou. Ty současné jsou pro naprostou většinu z nás zcela nad naše finanční možnosti. Proto vláda novelou energetického zákona stanovila maximální ceny elektřiny a plynu, které by měly platit po celý rok 2023. Ačkoliv se stále jedná o mnohem vyšší ceny, než byly například před rokem, jde alespoň o strop, který se nemůže již zvýšit, ať už se bude dít cokoliv. O zastropované ceny není třeba nijak žádat. Zastropování cen probíhá u dodavatele energií, který podle nich upraví zálohy na elektřinu a plyn, a to již od listopadu 2022. Pokud zákazník odebírá za nižší ceny, než jsou ty zastropované, pak mu zůstávají původní ceny. Jde o zákazníky, kteří si zafixovali ceny energií před rokem, nebo dvěma, kdy se ceny pohybovaly na zcela jiné cenové úrovni. Zastropování platí také pro ty zákazníky, kteří odebírají elektřinu a plyn v tzv. spotovém tarifu. To je takový tarif, u kterého se ceny mění v závislosti na velkoobchodních cenách na dennodenní bázi.

Zastropování cen energií a úsporný tarif

Ještě v roce 2022 pomáhá zákazníkům s vysokými cenami elektřiny také tzv. úsporný tarif. Tento tarif platí pouze na elektřinu, díky němu zaplatí letos zákazníci o 3 500 korun méně, pokud odebírají elektřinu v jednotarifní distribuční sazbě a o 2 000 korun méně, pokud využívají dvoutarifní distribuční sazbu. Dále jim stát uleví odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje, který se platí každý měsíc a který činí zpravidla 599 korun včetně DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu (MWh) elektřiny.

Jaké jsou maximální ceny elektřiny a plynu?

Vládou stanovená maximální cena elektřiny činí 6,05 korun za kilowatthodinu a 3,025 koruny za kilowatthodinu plynu. Jde o ceny za silovou elektřinu a plyn včetně DPH. Výsledné ceny se mohou lišit v závislosti na jističi a dalších fixních platbách, takže u elektřiny bude výsledná cena v rozmezí 7 až 9 korun za kWh včetně DPH, u plynu s ohledem na pásmo spotřeby kolem 3,60 koruny za kWh.

Zastropování cen elektřiny a distribuční sazba

Kvůli zastropování cen elektřiny dojde ke sdružení nízkého a vysokého tarifu. Zákazníci, kteří například elektřinou ohřívají vodu nebo topí, tak zaplatí za silovou elektřinu v kterékoliv době stejně. Lišit se ale bude stále jejich cena za distribuci elektřiny, kterou se distributor elektřiny snaží odběratele motivovat, aby odebírali elektřinu v určitém denním období.