Tipy a triky jak ušetřit za energie

Zjistěte, co můžete udělat pro to, abyste snížili svoji spotřebu elektřiny.

Na které části výdajů za elektřinu chcete ušetřit?

1.

Otvírejte ji správně

Lednici otvírejte zásadně pomocí madla. Pokud byste ji otvírali třeba pomocí bočních stran, pak by se mohlo poškodit těsnění dveří. Kvůli tomu by se lednice více namražovala a spotřeba elektřiny by byla vyšší.

2.

Udržujte správné množství

Lednice by neměla být přeplněná, ale ani zcela prázdná. I množství jejího obsahu totiž ovlivňuje spotřebu elektřiny. Pokud bude lednice prázdná, pak se zde kumuluje vzduch, který po otevření dvířek unikne do okolí. V případě, že by byla přeplněná, pak se proudění vzduchu naopak zabraňuje. Potraviny byste měli umístit rovnoměrně po celém prostoru lednice. Prošlé potraviny v lednici zbytečně nenechávejte. Pravidelně je prohlížejte a ty, které se kazí včas vyhoďte.

3.

Pozor na přimrazení

Nenechte, aby se žádná potravina dotýkala zadní stěny chladničky. Kvůli tomu by mohl obal potraviny ke stěně přimrznout a znečistit odvodňovací kanálek. Právě kvůli ucpání může kanálek přetéci a následně „vytopit“ ledničku. Proto byste ho měli dvakrát ročně čistit.

4.

Odmrazujte

Ano, jsou ledničky, které není třeba nikdy odmrazovat, jelikož jsou vybavené funkcí NoFrost, která chladničce zaručuje stálou teplotu. I tak někteří výrobci doporučují ledničku nejméně jednou za rok kompletně odmrazit. Použijte škrabku na led, díky které ledničku neponičíte. Vězte, že 3-5 milimetrů námrazy v mrazničce zvyšuje spotřebu o 30 %. Jeden centimetr námrazy způsobí nárůst spotřeby o 75 %, což u starších lednic může dělat třeba i 3 000 Kč za rok!

5.

Pozor na zeď

Spoustu energie ušetříte tím, že ledničku správně umístíte. Od stěny by měla být odstrčená na 2 až 5 centimetrů, po stranách by měla mít prostor alespoň dva centimetry. Pokud tak neučiníte, lednička bude chladit neefektivně a spotřeba elektřiny poroste. Jednou za půl roku lednici odsuňte od stěny a očistěte chladící žebra od prachu a nečistot. Díky tomu se obnoví schopnost dobrého přenášení tepla do okolí a sníží se spotřeba energie.

6.

Na rovném povrchu

Lednici byste měli umístit na rovný povrch. Jen tak je zaručené, že bude správně těsnit a nebude z ní unikat ochlazený vzduch.

7.

Pozor na horké

Do lednice nedávejte ještě horké pokrmy. Nechte je za pokojové teploty zchladit a teprve poté dejte do lednice.

8.

Zavírejte

Lednici otvírejte na minimální dobu. Každým otevřením dvířek zvyšujete teplotu v lednici a ta musí chladit o něco více. Dveře lednice by měly perfektně přiléhat a být zcela dovřené. Jen tak je možné zajistit, aby lednice chladila efektivně. Využijte těsnící proužky, aby bylo těsnění perfektní.

9.

Mrazák dole

Volte lednice, které mají mrazák umístěný ve spodní části. Jsou totiž efektivnější.

10.

Chtějte super třídu

Zvažte, zda není vhodné váš starý spotřebič vyměnit za nový, výkonnější. Pokud jste ledničku nechali několikrát opravovat zřejmě byste se měli pohlédnout po nové, efektivnější. Životnost lednic je zhruba deset let. Na druhou stranu lednice, které se vyráběly před deseti lety, se s těmi dnešními, co se efektivity týká, nemohou srovnávat. Lednice jsou totiž obrovskými žrouty elektřiny, fungují 24 hodin 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, nikdy se nezastaví. Stará chladnička třídy E se s novým spotřebičem třídy A nemůže rovnat.

11.

Nenastavujte lednici na minimum

Nastavovat příliš nízkou teplotu v chladničce je zbytečné a chladničku zbytečně zatěžuje, neboť se musí častěji spínat kompresor a spotřeba chladničky se zvyšuje. Zároveň je chladnička hlučnější. V chladničce nastavte teplotu pro běžný provoz na +5°C a v mrazáku -18°C. Pamatujte, že snížení o každý další stupeň znamená navýšení spotřeby o 6 %.